top of page
לוגו טיפוס טבעי.JPG

טופס הרשמה וגילוי נאות

שם הטיול: ויה פראטה "דרך המלך"
מחיר הטיול: 250 ש"ח

תאריך הטיול 

:(פרטי המטייל (שאינו קטין

אפשרויות תשלום

  • תשלום בהעברה בנקאית יבוצע לחשבון 6578601 ע"ש דוד יפרח, בבנק לאומי (10) סניף מס' 727.

  • תשלום בכרטיס אשראי  יבוצע טלפונית למספר: 055-6607500

בחירת אמצעי תשלום

אופן הגעה

תנאי ביטול

  • במקרה של ביטול עד 96 שעות ממועד היציאה לטיול יבוצע החזר מלא

  • במקרה של ביטול פחות מ-96 שעות ממועד היציאה לא יוחזר תשלום.

הצהרת המטייל

אישור קבלת מידע

bottom of page