אלבום תמונות מאפוסן רומניה

  אלבומי תמונות  > אלבום תמונות מאפוסן רומניה <

20150805_130158
Via ferrata - Vadu Crisului (5)
Via ferrata - Vadu Crisului (6)
Via ferrata - Vadu Crisului (4)
Via ferrata - Vadu Crisului (2)
Via ferrata - Vadu Crisului (3)
Via ferrata - Vadu Crisului (1)
Turzii Gorges (3)
Turzii Gorges (2)
Rafting on Vadu Crisului (3)
Turzii Gorges (1)
Oselu canyon (3)
Rafting on Vadu Crisului (2)
Oselu canyon (2)
Rafting on Vadu Crisului (1)
Oselu canyon (1)
Crystal cave from Farcu mine (2)
Crystal cave from Farcu mine (1)
Cheia Rea canyon (2)
Cheia Rea canyon (3)
Cheia Rea canyon (1)
Cetatile Ponorului circuit (4)
Cetatile Ponorului circuit (5)
Cetatile Ponorului circuit (3)
Bohodei waterfall circuit_ (6)
Bohodei waterfall circuit_ (5)
Cetatile Ponorului circuit (2)
Cetatile Ponorului circuit (1)
Bohodei waterfall circuit_ (4)
Bohodei waterfall circuit_ (1)
Bohodei waterfall circuit_ (3)
Bohodei waterfall circuit_ (2)