top of page

מערנות

 עולם שלם, מופלא ולא מוכר, שוכן לו מתחת לפני הקרקע -  מערות מלח,  מערות קריסטל, מערות תצוגה ומערות אתגריות, מערות טבעיות או כאלו שנחפרו ע"י אדם (מכרות). מערות שבהם נהרות זורמים ועוד... ידידינו באירופה הם מערנים (ספינאולוגים) מהטובים שיש ובעלי הסמכות בתחום, מומחיותם מעוררת התפעלות. השהייה במערות אתגריות היא חוויה עוצמתית המחייבת תכנון דקדקני, התאמה לרמת הקבוצה והקפדה יתירה בנושא הבטיחות ואינה מתאימה לכל אחד, ואולם קיים מגוון עצום של מערות ברמת אתגר פחותה או אף תיירותיות שמשולבות בחלק מהטיולים . 

bottom of page