top of page
לוגו טיפוס טבעי.JPG

אישור הזמנה וגילוי נאות

שם הטיול: פסגת האולימפוס + קניון אורליאס
תאריכי הטיול: 07-12.07.2024
מחיר הטיול: 1,450 יורו - לא כולל טיסה
(מחיר טיסות משוער: כ - 425 יורו)

:(פרטי המזמין (שאינו קטין

פרטי הנוסע/ת

דגשים חשובים:

  • נא לצרף צילום דרכון כולל עמוד התוקף 

  • תוקף הדרכון חייב להיות מינימום 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל

  • הדרכון חייב להכיל לפחות 4 עמודים ריקים

  • כל תיקון שם עקב אי דיוקים ברישום כרוך בתשלום שייקבע ע"י חברת התעופה

  • נא לצרף במידה ויש תעודת אזרח ותיק/תעודת נכה/תעודת עולה חדש/תעודת מעבר/דרכון נוסף

צילום דרכון
תעודות נלוות - אם יש

אופן התשלום

התשלום עבור הטיול והטיסות יועבר לחברת "טיפוס טבעי" על פי הפירוט הבא: 

- מקדמה על סך 2,000 ש"ח + תשלום עבור כרטיס הטיסה במועד ביצוע ההזמנה.

- את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה כשהתשלום האחרון יבוצע עד 30 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול.

- התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

- תשלום ב העברה בנקאית / המחאה  יבוצע לחשבון 6578601 ע"ש דוד יפרח, בבנק לאומי (10) סניף מס' 727.

- תשלום בכרטיס אשראי יבוצע טלפונית למספר: 055-6607500 ויחוייב בעמלת סליקה על פי מספר התשלומים. 

בחירת אמצעי תשלום

אישור וחתימה

 

bottom of page