top of page

גילוי נאות ספרד יולי 2023

טיסות כללי

מידע בנוגע לזכויות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב – 2012, ניתן למצוא באתר האינטרנט של דרכי הברזל

טיסות בינלאומיות

יעד הנסיעה בהלוך: ברצלונה שם המוביל:אל על תאריך: ­­­23.07.23 שעה: 05:45

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: LY393 מחלקה: תיירים ארוחות: רגיל/צמחוני/כשר

יעד הנסיעה בחזור: נתב"ג שם המוביל: ארקיע תאריך: ­­­29.07.23 שעה: 17:00

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: IZ276 מחלקה: תיירים ארוחות: רגיל/צמחוני/כשר

מס' אישור טיסה במקרה של טיסת שכר: _______________.

מפעיל הטיסה או חברת התעופה סבורים כי בדעתם לבטל או לשנות את מועד הטיסה שאושר ע"י רשות שדות התעופה: כן / לא.

 • יתכן שינוי במחיר עקב שינוי במיסי נמל ובטחון. שינוי במחיר בשל תוספת דלק ייתכן כל עוד לא בוצע תשלום ו/או כרטוס.

אמצעי תחבורה נוספים

טיסות פנים:  ללא 

אמצעי יבשתי: רכבים שכורים צמודים 24/7

אמצעי ימי: ללא

אחר: ללא

לינה

1. שם מקום הלינה: HOTEL EDELWEISS TORLA מיקום: טורלה תאריכים: 23-25.07.23 דירוג/רמה: 2 כוכבים 

סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר בסיס האירוח: פנסיון מלא

2שם מקום הלינה: VALLE DE RODELLAR מיקום: רודלאר תאריכים: 25-29.07.23 דירוג/רמה: 3 כוכבים 

סוג חדר: יחיד/יחיד בחדר זוגי בדירה לארבעה/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר בסיס האירוח: פנסיון מלא

הערות:

 • דירוג מקום הלינה אינו אחיד וקיימות שיטות שונות לקביעתו ואלו משתנות לעיתים.

 • מקומות הלינה יכולים להשתנות לפני ותוך כדי הטיול.

 • ארוחות: ארוחת בוקר במלונות, ארוחת צהריים לאנצ'בוקס (כריך+מים+פרי+חטיף) וארוחות ערב במלונות/מסעדות.

שירותים נוספים: ______________________________________________________

מחיר הטיול: 1800 יורו לא כולל טיסה 

תשלומים שאינם נכללים במחיר הטיול ושיש לשלמם בנפרד:

טיסות, ויזות, אשרות, ביגוד וציוד אישי, חיסונים, משקאות שאינם מים ואלכוהול, כלכלה אחרת מהכתוב בתכנית, תשר למדריכים הישראליים, הוצאות אישיות, תוספת מחיר לחדר יחיד במלון בהתאם למחירי המלון, ביטוח נסיעות אישי הכולל כבודה וביטוח רפואי המתאים לטיול לרבות ספורט אתגרי, חילוץ והצלה וכן כל הוצאה אחרת שלא צוינה במפורש ככלולה במחיר.

התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא:

מקדמה על סך 2,000 ₪ במועד ביצוע ההזמנה.

את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה כשהתשלום האחרון יבוצע עד 30 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול.

התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק ישראל את המט"ח, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

תשלום במזומן / המחאה / העברה בנקאית יבוצע לחשבון 4846399 ע"ש "דרכי הברזל- יוסי כספי ויאיר ברק", בבנק לאומי (10) סניף מס' 954.

תשלום בכרטיס אשראי  מעל 3 תשלומים יחוייב בעמלת סליקה על פי מספר התשלומים. 

תנאי החזרת הכספים במקרה של ביטול : העברה בנקאית בתשלום אחד, הצמדה למדד המחירים לצרכן.

תנאים בהם רשאי המזמין לבטל את ההזמנה

בעסקת מכר מרחוק ניתן לבחור בין החלופות שלהלן:

 "זכות ביטול" - הצרכן רשאי לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, עבור כל כרטיס טיסה, ובביטול של יתר הרכיבים כולם כאחד יגבו דמי ביטול בשווי 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לאחר חלוף המועדים הנ"ל – דמי ביטול מלאים.

 "מדיניות ביטול":

 • הטיסה ניתנת לביטול בתנאי "זכות ביטול" של חברת התעופה.

 • שירותי התיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל בהתאם לתנאי הביטול של ספקי התיירות כמפורט להלן:

עד 61 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בגובה המקדמה לנוסע.

מ- 60 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 25% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 29 ימי עבודה ועד 15 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 50% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 14 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 75% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 6 ימי עבודה לפני היציאה או אי הופעה – דמי ביטול מלאים.  

בעסקה פנים אל מול פנים של שירותי תיירות רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השירות. לא ניתן לבטל שירותי תיירות המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת אלא בתנאי הביטול של הספקים, כמפורט לעיל. במקרה של ביטול כאמור יוחזרו הכספים שניתנים להשבה (טיסה מחוץ לישראל ואליה) בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2011.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הנו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הנו הנוסח הקבוע בחוק ובתקנות הנ"ל.

ביטוח נסיעות:

חובה לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה ומורחבת המתאימה לטיול ספורט אתגרי זה והכוללת, בין השאר: ביטוח אישי, מטען, רפואי מלא הכולל איתור, חילוץ והצלה ממקומות נדחים ומסוכנים והמשך טיפול ישיר בארץ וכן החמרת מצב רפואי קיים.  

ביטוח נסיעות לחו"ל נרכש ע"י הנוסע באופן עצמאי/באמצעות דרכי הברזל (מצ"ב).

מומלץ מאוד לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה כדי לא להפסיד כספים במקרה של ביטול בנסיבות הכרחיות, כמפורט בפוליסת הביטוח שנרכשה.

ידע נחוץ לשם יציאה מישראל

חובה על הנוסע לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/דרכון זר/תעודת מעבר/תעודת עולה.

תוקף דרכון (מינימום 6 חודשים מיום היציאה מישראל ודרכון המכיל לפחות 4 עמודים ריקים

מידע נחוץ לשם כניסה למדינות היעד

ויזה/אשרות/תעודת מעבר: אין צורך בטיפול דרכי הברזל: כן / לא.

מדינות יעד מסוכנות

יש לבדוק באתר האינטרנט של משרד החוץ 

חיסונים

יש לבדוק באתר האינטרנט של משרד הבריאות

כמו כן, מצ"ב לתשומת לבך תדריך למרפאות יוצאים לחו"ל (יש לבדוק האם יש עדכונים נוספים).  

נוסע מתחת לגיל 18 הנוסע לבדו

קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) אשר מצטרף לטיול חייב להיות מלווה על ידי מבוגר בן משפחה (מי שאינו קטין). המבוגר המלווה חייב להציג בכל עת שיתבקש לכך ע"י חברת התעופה ו/או ביקורת הגבולות ו/או אחר, מסמך נוטריוני המאשר כי האפוטרופוס של הקטין (ההורה או אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט) יודע ומאשר את הליווי ואת הטסת הקטין עם הנוסע המבוגר הנ"ל וכן אישור נוטריוני להשתתפות בטיול.

מידע חשוב אחר/נוסף בנוגע לשירותי התיירות -

בקשות/מגבלות/דבר כלשהו אשר עלול להוות בעיה מבחינת הנוסע  -

דגשים חשובים:

 • הטיול מותנה במינימום 7 משתתפים.

 • לטופס ההרשמה צורף לינק לרשימת ציוד ברשימה מסומנים פריטי ציוד חובה אשר בהיעדר ולו של פרט אחד מהם , לא תתאפשר השתתפות בטיול.

 • סדר ותוכן הטיול עשוי להשתנות עפ"י החלטת דרכי הברזל ולפי שיקול דעתה המקצועית עקב אילוצים שונים.

 • העסקה הינה עסקה על תנאי עד אישורה הסופי ע"י הספקים וכל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים לבקשה חשבונו של המזמין לא יחויב.

 • המחיר הנו ליוצאים ושבים יחד בטיסות של הקבוצה. במידה ונוסע לא יוצא ושב בטיסות הקבוצה הוא יידרש לשלם דמי שינוי כרטיס בתוספת שינוי במחיר כרטיס הטיסה במידה ויהיה שינוי הנובע מהנ"ל.

 • דרכי הברזל רשאית לבטל את הטיול בכל שלב תוך השבת התמורה.

 

התחייבות והצהרה

 

אני הח"מ ("המזמין" ו/או "הנוסע") מתחייב לשלם לדרכי הברזל (יאיר ברק ויוסי כספי, ע.מ. 558290433), תמורת הטיול, בהתאם למפורט לעיל באישור הזמנה זה על נספחיו ולפי תנאי ההזמנה וההסכם שנמסרו לי ואשר קראתי אותם בתשומת לב, אישרתי אותם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם ולא אטען כי המזמין ו/או מי מהנוסעים לא קרא ו/או לא הסכים להם. הריני לאשר כי מצבי הרפואי מאפשר לי להשתתף בטיול.

הובהר לי היטב כי הטיול מתאים לבעלי ניסיון בלבד בסוג הטיול הספציפי הכולל, בין היתר, רפטינג, טרקים, ויה פראטה, מערנות, טיפוס הרים ומצוקים, גלישה ממצוקים, קניונינג יבש/רטוב ופארקי חבלים. גלישה, טיפוס, הליכה וקפיצה בגבהים שונים במצוקים, נחלים, מפלים, סולמות וחבלים, מחייבים יכולת שחייה טובה, מתאימים למיטיבי לכת בלבד המסוגלים לצעוד 10 שעות ביום בעליות וירידות תלולות ללא כל קושי ואישור רופא וחתימה על הצהרת בריאות הינם תנאי להשתתפות בטיול.

ידוע לי שהפעילויות בטיול כרוכות בסיכון רב הנובע מחוסר חמצן בגבהים, עבירות נמוכה, קשיי מסלול ויכולות טכנית גבוהה הכרחית לביצוע הטיול בהצלחה. אני מצהיר כי הוסבר וידוע לי היטב שהטיול מתקיים בתנאים ייחודיים ואף קשים להם אינני מורגל ואני מבין, מסכים לסיכון הרב הכרוך בהשתתפות בטיול, מבקש מרצוני החופשי להשתתף בפעילות האתגרית וכי אני בלבד אשא בכל נזק שייגרם לי.

הריני לאשר כי קבלתי את המידע המפורט לעיל וכי הנני מאשר את ביצוע התשלום דלעיל.

 

המידע מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

bottom of page