top of page
לוגו טיפוס טבעי.JPG

 

גילוי נאות טיול לאולימפוס

טיסות בינלאומיות

מידע בנוגע לזכויות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב – 2012, ניתן למצוא כאן: חוק שירותי התעופה

יעד הנסיעה בהלוך: סלוניקי שם המוביל: יעודכן בהמשך תאריך: ­­­07.07.2024 שעה:יעודכן בהמשך חניית ביניים: ללא

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: יעודכן בהמשך מחלקה: תיירים ארוחות: ללא/רגיל/צמחוני/כשר

יעד הנסיעה בחזור: נתב"ג שם המוביל:יעודכן בהמשךתאריך: 12.07.2024 שעה: יעודכן בהמשך חניית ביניים: ללא

מס' הטיסה/ות נכון למועד אישור ההזמנה: יעודכן בהמשך מחלקה: תיירים ארוחות: ללא/רגיל/צמחוני/כשר

מס' אישור טיסה במקרה של טיסת שכר: ________---_______.

מפעיל הטיסה או חברת התעופה סבורים כי בדעתם לבטל או לשנות את מועד הטיסה שאושר ע"י רשות שדות התעופה: כן / לא

 

טיסות פנים - ללא

1. נקודת המוצא - נקודת היעד זהות המוביל:  -

2. נקודת המוצא - נקודת היעד -זהות המוביל: -

 • ייתכנו שינויים במחירי הטיסות עקב שינוי במיסי נמל ובטחון. שינוי במחיר בשל תוספת דלק ייתכן כל עוד לא בוצע תשלום ו/או כרטוס.

 • התשלום עבור הטיסות יבוצע דרך חברת טיפוס טבעי/ישירות מול סוכן נסיעות!!!

 

אמצעי תחבורה נוספים 

אמצעי יבשתי -יעודכן בהמשך :

1. נקודת המוצא: שד"ת סלוניקי נקודת היעד:  מסלול הטיול  זהות המוביל יעודכן בהמשך

2. נקודת המוצא: מסלול הטיול נקודת היעד:  שד"ת סלוניקי  זהות המוביל יעודכן בהמשך

* התחבורה המקומית תותאם לגודל הקבוצה.

 

לינה 

1.  שם מקום הלינה: יעודכן בהמשך  תאריכים: 07.07.2024 דירוג/רמה: יעודכן בהמשך  מען: יעודכן בהמשך

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB 

2.  שם מקום הלינה: REFUGE B  תאריכים: 08.07.2024 דירוג/רמה: בקתת הרים  מען: הר אולימפוס

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB 

3.  שם מקום הלינה: REFUGE A תאריכים: 09.07.2024 דירוג/רמה: בקתת הרים מען: הר אולימפוס

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB

4. שם מקום הלינה: יעודכן בהמשך  תאריכים: 10.07.2024 דירוג/רמה: יעודכן בהמשך  מען:יעודכן בהמשך

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB 

5.  שם מקום הלינה: יעודכן בהמשך תאריכים: 11.07.2024 דירוג/רמה: יעודכן בהמשך  מען: סלוניקי

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB 

 

הערות/דגשים:

 • לינות בבקתת ההרים באולימפוס בחדרים משותפים

 • לינות במלונות -  2 בחדר (מיטות יחיד)

 • דירוג מקום הלינה אינו אחיד וקיימות שיטות שונות לקביעתו ואלו משתנות לעיתים.

 • מקומות הלינה יכולים להשתנות לפני ותוך כדי הטיול.

 • תוספת ליחיד בחדר - מתאפשר על בסיס מקום פנוי ורק במלונות - בעלות נוספת של 100 יורו ללילה.

 

כלכלה:

כלכלה מלאה החל מערב היום הראשון ועד לבוקר היום האחרון.

בפעילויות שטח ארוחות הצהריים הן Lunchbox.

המחיר אינו כולל שתייה קלה/משקאות אלכוהוליים/ארוחות נוספות.

שירותים נוספים: ___--___

 

מחיר הטיול: 1,450 יורו (לא כולל טיסה)

 

המחיר כולל: 

העברות והסעות, כלכלה מלאה מצ'ק אין לצ'ק אאוט, ליווי ע"י  מדריכי אתגר והרפתקה ישראלים ובנוסף מדריכים מקומיים מקצועיים + ציוד ייעודי, דמי כניסה לכל האתרים, ביטוח אחריות מקצועית וצד ג'.

 

תשלומים שאינם נכללים במחיר הטיול ושיש לשלמם בנפרד:

- טיסות - תשלום עבור הטיסות יבוצע ישירות לסוכן הנסיעות! (עלות טיסות מוערכת ב-350 יורו - מחיר סופי ייקבע ביום הכירטוס).

- משקאות שאינם מים, אלכוהול, כלכלה אחרת מהכתוב בתכנית, תשר למדריכים מקומיים (בחירה חופשית), הוצאות אישיות, תוספת מחיר ליחיד בחדר במלון בהתאם למחירי המלון, ביטוח נסיעות אישי הכולל כבודה וביטוח רפואי המתאים לטיול לרבות קורונה, ספורט אתגרי, חילוץ והצלה וכן כל הוצאה אחרת שלא צוינה במפורש ככלולה במחיר.

 
הרשמה

- מועד אחרון לההרשמה 30 יום לפני מועד היציאה

- לנרשמים יישלח לינק לטופס הרשמה עם פירוט המסמכים הנדרשים

- מטייל ייחשב כרשום לטיול רק לאחר הסדרת הרישום ותשלום המקדמה 

אופן התשלום

התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא:

מקדמה על סך 2000 ש"ח במועד ביצוע ההזמנה, את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה כשהתשלום האחרון יבוצע עד 30 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול. התשלומים יתבצעו במט"ח או בש"ח לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק ישראל את המט"ח, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

- תשלום במזומן / המחאה / העברה בנקאית יבוצע לחשבון 6578601 ע"ש דוד יפרח, בבנק לאומי (10) סניף מס' 727.

- תשלום בכרטיס אשראי יבוצע טלפונית למספר: 055-6607500 ויחוייב בעמלת סליקה על פי מספר התשלומים. 

- תנאי החזרת הכספים במקרה של ביטול : העברה בנקאית בתשלום אחד, הצמדה למדד המחירים לצרכן.

תנאים בהם רשאי המזמין לבטל את ההזמנה

בעסקת מכר מרחוק ניתן לבחור בין החלופות שלהלן:

 "זכות ביטול" - הצרכן רשאי לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, עבור כל כרטיס טיסה, ובביטול של יתר הרכיבים כולם כאחד יגבו דמי ביטול בשווי 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לאחר חלוף המועדים הנ"ל – דמי ביטול מלאים.

בעסקה פנים אל מול פנים של שירותי תיירות רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השירות. לא ניתן לבטל שירותי תיירות המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת אלא בתנאי הביטול של הספקים, כמפורט לעיל. במקרה של ביטול כאמור יוחזרו הכספים שניתנים להשבה (טיסה מחוץ לישראל ואליה) בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2011.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הנו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הנו הנוסח הקבוע בחוק ובתקנות הנ"ל.

מדיניות ביטול:

- הטיסה ניתנת לביטול בתנאי "זכות ביטול" של חברת התעופה.

- שירותי התיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל בהתאם לתנאי הביטול של ספקי התיירות כמפורט להלן:

עד 90 ימי עבודה לפני היציאה - החזר מלא ללא דמי ביטול.

מ- 90 ימי עבודה ועד 61 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בגובה המקדמה לנוסע.

מ- 60 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 25% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 29 ימי עבודה ועד 15 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 50% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 14 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 75% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 6 ימי עבודה לפני היציאה או אי הופעה – דמי ביטול מלאים.  

 

ביטוח נסיעות

- ביטוח הנסיעות לחו"ל נרכש ע"י הנוסע באופן עצמאי

- חובה לרכוש פוליסת ביטוח אישי מקיפה המתאימה לטיול אתגרי זה והכוללת כיסויים לאיתור חילוץ והצלה + פעילות ספורט אתגרי.       

מומלץ מאוד לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול כדי לא להפסיד כספים במקרה של ביטול בנסיבות הכרחיות, כמפורט בפוליסת  הביטוח שנרכשה.

- עותק פוליסה בתוקף יישלח במייל למארגנים. 

מידע נחוץ לשם יציאה מישראל וחזרה לישראל

תוקף דרכון (מינימום 6 חודשים מיום היציאה מישראל ודרכון המכיל לפחות 4 עמודים ריקים)

חובה על הנוסע לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/דרכון זר/תעודת מעבר/תעודת עולה.

בדיקות קורונה ומילוי הצהרות בריאות בנושא קורונה בכניסה וביציאה מישראל (במידה וקיימות) באחריות המטייל.

מידע נחוץ לשם כניסה למדינות היעד

ויזה/אשרות/תעודת מעבר: טופס PLF גורם מטפל: באחריות המטייל

תעודת מתחסן לקורונה/מחלים מקורונה בתוקף: באחריות המטייל.

תוקף דרכון: (מינימום 6 חודשים מיום היציאה מישראל ודרכון המכיל לפחות 4 עמודים ריקים)

 

מדינות יעד מסוכנות

יש לבדוק באתר האינטרנט של משרד החוץ בכתובת: אזהרות מסע

ציוד

רשימת ציוד נשלחת לכל משתתף בטיול, ברשימה מסומנים פריטי ציוד חובה אשר בהיעדר ולו של פרט אחד מהם , לא תתאפשר השתתפות בטיול.

אופן יצירת קשר עם נוסע מתחת לגיל 18 הנוסע לבדו

שם הנציג: ליאור יפרח  מספר טלפון:  055-6607500

קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) אשר מצטרף לטיול חייב להיות מלווה על ידי מבוגר בן משפחה (מי שאינו קטין). המבוגר המלווה חייב להציג בכל עת שיתבקש לכך ע"י חברת התעופה ו/או ביקורת הגבולות ו/או אחר, מסמך נוטריוני המאשר כי האפוטרופוס של הקטין (ההורה או אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט) יודע ומאשר את הליווי ואת הטסת הקטין עם הנוסע המבוגר הנ"ל וכן אישור נוטריוני להשתתפות בטיול.

 

 

דגשים חשובים

 • הטיול בדרגת קושי גבוהה ומיועד למיטיבי לכת, בעלי יכולת שחייה בסיסית, ניסיון בסנפלינג וללא פחד גבהים!!! 

 • קיום הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי - 8 מטיילים.

 • התשלום עבור הטיסות יבוצע ישירות לסוכן הנסיעות והמחיר סופי ייקבע ביום הכירטוס.

 • רשימת ציוד נשלחת לכל משתתף בטיול, ברשימה מסומנים פריטי ציוד חובה אשר בהיעדר ולו של פרט אחד מהם , לא תתאפשר השתתפות בטיול.

 • סדר ותוכן הטיול עשוי להשתנות עפ"י החלטת טיפוס טבעי ולפי שיקול דעתה המקצועית עקב אילוצים שונים.

 • העסקה הינה עסקה על תנאי עד אישורה הסופי ע"י הספקים וכל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים לבקשה חשבונו של המזמין לא יחויב.

 • המחיר הנו ליוצאים ושבים יחד בטיסות של הקבוצה. במידה ונוסע לא יוצא ושב בטיסות הקבוצה הוא יידרש לשלם דמי שינוי כרטיס בתוספת שינוי במחיר כרטיס הטיסה במידה ויהיה שינוי הנובע מהנ"ל.

 • טיפוס טבעי רשאית לבטל את הטיול בכל שלב תוך השבת התמורה.

 

 

התחייבות והצהרה

 

אני הח"מ ("המזמין" ו/או "הנוסע") מתחייב לשלם לטיפוס טבעי (דוד יפרח, ע.מ. 25651340), תמורת הטיול, בהתאם למפורט לעיל באישור הזמנה זה על נספחיו ולפי תנאי ההזמנה וההסכם שנמסרו לי ואשר קראתי אותם בתשומת לב, אישרתי אותם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם ולא אטען כי המזמין ו/או מי מהנוסעים לא קרא ו/או לא הסכים להם. הריני לאשר כי מצבי הרפואי מאפשר לי להשתתף בטיול.

הובהר לי היטב כי הטיול מתאים לבעלי ניסיון בלבד בסוג הטיול הספציפי הכולל, בין היתר, טרקים, טיפוס הרים ומצוקים, גלישה ממצוקים, קניונינג יבש/רטוב. גלישה, טיפוס, הליכה וקפיצה בגבהים שונים במצוקים, נחלים, מפלים, סולמות וחבלים, מחייבים יכולת שחייה טובה, מתאימים למיטיבי לכת בלבד המסוגלים לצעוד 10 שעות ביום בעליות וירידות תלולות ללא כל קושי ואישור רופא וחתימה על הצהרת בריאות הינם תנאי להשתתפות בטיול.

ידוע לי שהפעילויות בטיול כרוכות בסיכון רב הנובע מחוסר חמצן בגבהים, עבירות נמוכה, קשיי מסלול ויכולות טכנית גבוהה הכרחית לביצוע הטיול בהצלחה. אני מצהיר כי הוסבר וידוע לי היטב שהטיול מתקיים בתנאים ייחודיים ואף קשים להם אינני מורגל ואני מבין, מסכים לסיכון הרב הכרוך בהשתתפות בטיול, מבקש מרצוני החופשי להשתתף בפעילות האתגרית וכי אני בלבד אשא בכל נזק שייגרם לי.

הריני לאשר כי קבלתי את המידע המפורט לעיל וכי הנני מאשר את ביצוע התשלום דלעיל.

 

המידע מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

bottom of page