top of page
לוגו טיפוס טבעי.JPG

טופס הרשמה וגילוי נאות

שם הטיול: טרק מים בבניאס 
מחיר הטיול: 200 ש"ח

תאריך הטיול 

:(פרטי המטייל (שאינו קטין

בחירת אמצעי תשלום

אופן הגעה

תנאי ביטול

  • במקרה של ביטול עד שבוע ממועד היציאה לטיול יבוצע החזר מלא

  • במקרה של ביטול פחות משבוע ממועד היציאה לא יוחזר תשלום.

הצהרת המטייל

אישור קבלת מידע

bottom of page