top of page

טופס הרשמה וגילוי נאות

שם הטיול: טיול חד יומי לנחל פרס

תאריך הטיול: 20.03.20

מחיר הטיול: 280 ש"ח

:(פרטי המטייל (שאינו קטין

אופן התשלום

  •  תשלום במזומן / העברה בנקאית/המחאה יבוצע לחשבון 4846399 ע"ש "דרכי הברזל- יוסי כספי ויאיר ברק", בבנק לאומי (10) סניף מס' 954.

  • תשלום באפליקציית ביט יועבר לניידים הבאים:

         יאיר ברק - 050-6215657 

         יוסי כספי - 050-5077082 

  • תשלום בכרטיס אשראי  יבוצע טלפונית.

בחירת אמצעי תשלום

bottom of page