גילוי נאות טיול לנחל פרס תחתון 

אמצעי תחבורה

הלוך:  אוטובוס זהות המוביל הסעות מוסא נקודת מוצא : תחנת הרכבת בארלוזורוב, ת"א נקודת היעד: תחילת מסלול נחל פרס תחתון 

חזור:   אוטובוס זהות המוביל הסעות מוסא נקודת מוצא : צומת הערבה נקודת היעד: תחנת הרכבת בארלוזורוב, ת"א 

כלכלה 

כלכלה עצמאית, מומלץ להצטייד בארוחת בוקר+צהריים ונשנושים.

הדרכה

הדרכה ע"י מורה דרך מוסמך: נירית גפני 

מחיר

מחיר הטיול: 280 ש"ח

אופן התשלום

תשלום במזומן / המחאה / העברה בנקאית יבוצע לחשבון 4846399 ע"ש "דרכי הברזל- יוסי כספי ויאיר ברק", בבנק לאומי (10) סניף מס' 954.

ניתן לשלם גם בכרטיסי אשראי/ אפליקציית ביט

​תנאי החזרת הכספים במקרה של ביטול (מספר תשלומים ותנאי הצמדה): תשלום אחד בהעברה בנקאית​

תנאים בהם רשאי המזמין לבטל את ההזמנה

בעסקת מכר מרחוק ניתן לבחור בין החלופות שלהלן:

 "זכות ביטול" - הצרכן רשאי לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לאחר חלוף המועדים הנ"ל – דמי ביטול מלאים.

אופן יצירת קשר עם נוסע מתחת לגיל 18 הנוסע לבדו

קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) אשר מצטרף לטיול חייב להיות מלווה על ידי מבוגר בן משפחה (מי שאינו קטין). 

  • הטיול מותנה במינימום 20 משתתפים.

  • בתוכנית פורט הציוד לכל משתתף בטיול, ברשימה מסומנים פריטי ציוד חובה אשר מהווים תנאי להשתתפות בטיול.

  • סדר ותוכן הטיול עשוי להשתנות עפ"י החלטת דרכי הברזל ולפי שיקול דעתה המקצועית עקב אילוצים שונים בשטח.

  • דרכי הברזל רשאית לבטל את הטיול בכל שלב תוך השבת התמורה.

 

התחייבות והצהרה

 

אני הח"מ ("המזמין" ו/או "הנוסע") מתחייב לשלם לדרכי הברזל (יאיר ברק ויוסי כספי, ע.מ. 558290433), תמורת הטיול, בהתאם למפורט לעיל באישור הזמנה זה על נספחיו ולפי תנאי ההזמנה והתוכנית שנמסרו לי ואשר קראתי אותם בתשומת לב, אישרתי אותם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם ולא אטען כי המזמין ו/או מי מהנוסעים לא קרא ו/או לא הסכים להם. הריני לאשר כי מצבי הרפואי מאפשר לי להשתתף בטיול.

הובהר לי היטב כי הטיול מתאים לבעלי ניסיון בלבד בסוג הטיול הספציפי המתאים למיטיבי לכת בלבד המסוגלים לצעוד 8 שעות ביום בעליות וירידות תלולות ללא כל קושי. חתימה על הצהרת בריאות הינה תנאי להשתתפות בטיול. אני מצהיר כי הוסבר וידוע לי היטב שהטיול מתקיים בשטח ואני מבין, ומבקש מרצוני החופשי להשתתף בפעילות זו וכי אני בלבד אשא בכל נזק שייגרם לי.

הריני לאשר כי קבלתי את המידע המפורט לעיל וכי הנני מאשר את ביצוע התשלום דלעיל.

 

המידע מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.