top of page
לוגו טיפוס טבעי.JPG

אישור הזמנה וגילוי נאות

שם הטיול: טיול אתגרי לצפון אגם גארדה
תאריכי הטיול: 16.07.22-23.07.22
מחיר הטיול: 1950 יורו- לא כולל טיסה
(מחיר טיסות משוער: כ - 400 יורו)

:(פרטי המזמין (שאינו קטין

פרטי הנוסע/ת

דגשים חשובים:

  • אם טרם שלחתם נא לצרף צילום דרכון כולל עמוד התוקף 

  • תוקף הדרכון חייב להיות מינימום 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל

  • הדרכון חייב להכיל לפחות 4 עמודים ריקים

  • כל תיקון שם עקב אי דיוקים ברישום כרוך בתשלום שייקבע ע"י חברת התעופה

  • נא לצרף במידה ויש תעודת אזרח ותיק/תעודת נכה/תעודת עולה חדש/תעודת מעבר/דרכון נוסף

  • נא לצרף במידה ויש תעודת מתחסן/מחלים מקורונה

צילום דרכון
תעודות נלוות - אם יש
צילום תעודת מתחסן/מחלים מקורונה

אופן התשלום

*הסדרת התשלום תבוצע טלפונית מול המשרד

  במספר  055-6607500 (ליאור)

*תשלום עבור הטיסות יבוצע ישירות לחברת

  התעופה\סוכן הנסיעות!

*התשלום עבור הטיול יועבר לחברת "טיפוס טבעי" 

  על פי הפירוט הבא: 

- מקדמה על סך 2000 ש"ח במועד ביצוע ההרשמה.

- תשלום יתרת החוב (בניכוי 300 יורו) יושלם עד     

   שבועיים לפני מועד הטיסה (עד 02.07.22).

- 300 יורו ישולמו במזומן באיטליה.

- התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער

   המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק 

  בישראל את מטבע החוץ, נכון ליום העסקים שקדם

  למועד התשלום.

- תשלום במזומן / העברה בנקאית / המחאה  יבוצע

  לחשבון 6578601 ע"ש דוד יפרח, בבנק לאומי (10)

  סניף מס' 727.

- תשלום בכרטיס אשראי יבוצע טלפונית למספר:

  055-6607500 (ליאור)

בחירת אמצעי תשלום

bottom of page