דרכי הברזל (יאיר ברק ויוסי כספי, ע.מ. 558290433)

 

יאיר ברק: 050-6215657, יוסי כספי: 050-5077082

© כל הזכויות שמורות לדרכי הברזל טיולי אתגר והרפתקה

Admin
10 ינו׳ 2018

Manage Your Forum on the Go

0 תגובות

Not at your computer? It’s easy to manage your forum on your phone. Create, delete and rearrange posts, or share them on social media. Enable/disable your comments and more.

You can also pin your favorite posts so more people will see them and they get more engagement within your forum’s community.

Because Wix Forum is so mobile friendly, once your forum is set up, all you need is your phone.

Newest Posts
  • Admin
    10 ינו׳ 2018

    Our seamless mobile solution means your mobile forum is easy to navigate, works just like desktop and looks stunning on every phone. Your visitors can do everything from their phone. Write posts, leave comments, add images, fun emojis, share posts on social, etc.
  • Admin
    10 ינו׳ 2018

    With mobile push notifications, you’ll always be up to date with everything that happens on your forum. To sign up for push notifications, head to your Profile Page > Settings. Once you opt in for push notifications you’ll get notified when people like your posts, leave comments and when someone you follow publishes a post.