top of page
לוגו טיפוס טבעי.JPG

אישור הזמנה וגילוי נאות

שם הטיול: טרק אוורסט בייסקמפ (EBC)

תאריכי הטיול: 17.09.21-03.10.21

מחיר הטיול: 3,550 דולר- לא כולל טיסה

(מחיר טיסות משוער: כ - 1,300 דולר)

:(פרטי המזמין (שאינו קטין

פרטי הנוסע/ת

דגשים חשובים:

  • נא לצרף צילום דרכון כולל עמוד התוקף 

  • תוקף הדרכון חייב להיות מינימום 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל

  • הדרכון חייב להכיל לפחות 4 עמודים ריקים

  • כל תיקון שם עקב אי דיוקים ברישום כרוך בתשלום שייקבע ע"י חברת התעופה

  • נא לצרף במידה ויש תעודת אזרח ותיק/תעודת נכה/תעודת עולה חדש/תעודת מעבר/דרכון נוסף

  • נא לצרף תעודת מתחסן/מחלים מקורונה

צילום דרכון
תעודות נלוות - אם יש
צילום תעודת מתחסן/מחלים מקורונה

אופן התשלום

*תשלום עבור הטיסות יבוצע ישירות לסוכן הנסיעות!

 

התשלום עבור הטיול יועבר לחברת "טיפוס טבעי" על פי הפירוט הבא: 

- מקדמה על סך 500 דולר במועד ביצוע ההזמנה.

- תשלום של 1500 דולר חודשיים לפני מועד הטיסה.

- יתרת התשלום במזומן בקטמנדו.

- התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

- תשלום במזומן / העברה בנקאית / המחאה  יבוצע לחשבון 6578601 ע"ש דוד יפרח, בבנק לאומי (10) סניף מס' 727.

- תשלום בכרטיס אשראי יבוצע טלפונית למספר: 055-6607500 ויחוייב בעמלת סליקה על פי מספר התשלומים. 

בחירת אמצעי תשלום

bottom of page