top of page

אישור הזמנה וגילוי נאות

שם הטיול: סופ"ש בהרי הרילה בבולגריה

תאריכי הטיול: 12-15.9.19

מחיר הטיול: 850 יורו (לא כולל טיסות)

:(פרטי המזמין (שאינו קטין

פרטי הנוסע/ת

צילום דרכון

דגשים חשוב:

  • נא לצרף צילום דרכון כולל עמוד התוקף 

  • תוקף הדרכון חייב להיות מינימום 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל

  • הדרכון חייב להכיל לפחות 4 עמודים ריקים

  • כל תיקון שם עקב אי דיוקים ברישום כרוך בתשלום שייקבע ע"י חברת התעופה

אופן התשלום

התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא:

- מקדמה על סך 2,000 ₪ במועד ביצוע ההזמנה.

- את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה כשהתשלום האחרון יבוצע עד 30 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול.

- התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

- תשלום במזומן / העברה בנקאית / אפליקציית ביט יבוצע לחשבון 4846399 ע"ש "דרכי הברזל- יוסי כספי ויאיר ברק", בבנק לאומי (10) סניף מס' 954.

- תשלום בכרטיס אשראי  יבוצע טלפונית ויחוייב בעמלת סליקה על פי מספר התשלומים. 

בחר אמצעי תשלום
bottom of page