top of page

אישור הזמנה וגילוי נאות

שם הטיול: אל פסגת סקוליו באולימפוס
תאריכי הטיול: 10-13.07.2023

:(פרטי המזמין (שאינו קטין

פרטי הנוסע/ת

דגשים חשובים:

  • נא לצרף צילום דרכון כולל עמוד התוקף 

  • תוקף הדרכון חייב להיות מינימום 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל

  • הדרכון חייב להכיל לפחות 4 עמודים ריקים

  • כל תיקון שם עקב אי דיוקים ברישום כרוך בתשלום שייקבע ע"י חברת התעופה

  • נא לצרף במידה ויש תעודת אזרח ותיק/תעודת נכה/תעודת עולה חדש/תעודת מעבר/דרכון נוסף

צילום דרכון
תעודות נלוות - אם יש

אופן התשלום

התשלום עבור הטיול + טיסות יועבר לחברת "דרכי הברזל" על פי הפירוט הבא: 

- מקדמה על סך 3,500 ש"ח במועד ביצוע ההזמנה.

- את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה כשהתשלום האחרון יבוצע עד 30 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול.

- התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

- תשלום בהעברה בנקאית / המחאה  יבוצע לחשבון 4846399 ע"ש "דרכי הברזל"-יוסי כספי ויאיר ברק, בבנק לאומי (10) סניף מס' 954.

- תשלום בביט יבוצע טלפונית למספרים:

050-6215657 (יאיר) או 0505077082 (יוסי)

בחירת אמצעי תשלום

אישור וחתימה

bottom of page