top of page

 

גילוי נאות טיול לאולימפוס

טיסות בינלאומיות

מידע בנוגע לזכויות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב – 2012, ניתן למצוא כאן: חוק שירותי התעופה

יעד הנסיעה בהלוך: סלוניקי שם המוביל:  XXX תאריך: ­­­10.07.2023 שעה: XXX חניית ביניים: ללא

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: XXX מחלקה: תיירים ארוחות: ללא/רגיל/צמחוני/כשר

יעד הנסיעה בחזור: נתב"ג שם המוביל: XXX תאריך: 13.08.2023 שעה: XXX חניית ביניים: ללא

מס' הטיסה/ות נכון למועד אישור ההזמנה: XXXX מחלקה: תיירים ארוחות: ללא/רגיל/צמחוני/כשר

מס' אישור טיסה במקרה של טיסת שכר: ________---_______.

מפעיל הטיסה או חברת התעופה סבורים כי בדעתם לבטל או לשנות את מועד הטיסה שאושר ע"י רשות שדות התעופה: כן / לא

 

טיסות פנים - ללא

1. נקודת המוצא - נקודת היעד זהות המוביל:  -

2. נקודת המוצא - נקודת היעד -זהות המוביל: -

  • ייתכנו שינויים במחירי הטיסות עקב שינוי במיסי נמל ובטחון. שינוי במחיר בשל תוספת דלק ייתכן כל עוד לא בוצע תשלום ו/או כרטוס.

  • התשלום עבור הטיסות יבוצע דרך חברת טיפוס טבעי/ישירות מול סוכן נסיעות!!!

 

אמצעי תחבורה נוספים 

אמצעי יבשתי - XXX :

1. נקודת המוצא: שד"ת סלוניקי נקודת היעד:  מסלול הטיול  זהות המוביל נהיגה עצמית

2. נקודת המוצא: מסלול הטיול נקודת היעד:  שד"ת סלוניקי  זהות המוביל נהיגה עצמית

* התחבורה המקומית תותאם לגודל הקבוצה.

 

לינה 

1.  שם מקום הלינה: XXXX  תאריכים: XXX דירוג/רמה: XXX  מען: XXX

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB 

2.  שם מקום הלינה: XXX  תאריכים: XXX דירוג/רמה: XXX  מען: XXX

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB 

3.  שם מקום הלינה: XXX תאריכים: XXX דירוג/רמה: XXX מען: XXX

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB

4. שם מקום הלינה: XXX  תאריכים: XXX דירוג/רמה: XXX  מען: XXX

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB 

5.  שם מקום הלינה: XXX תאריכים: XXXX דירוג/רמה: XXX  מען: XXX

      סוג חדר: יחיד/זוגי/שלושה/ארבעה/חמישה/אחר  בסיס האירוח: BB/HB/FB 

 

הערות/דגשים:

  • לינה בחדרים ליחיד

 

כלכלה:

כלכלה עצמאית

שירותים נוספים: ___--___

 

מחיר הטיול:1,100 יורו (לא כולל טיסה)

 

המחיר כולל: 

העברות והסעות לפעילויות, הדרכה ע"י מדריכים מקומיים מקצועיים + ציוד ייעודי, דמי כניסה לכל האתרים, ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' של חברה מקומית.

 

תשלומים שאינם נכללים במחיר הטיול ושיש לשלמם בנפרד:

- טיסות - תשלום עבור הטיסות יבוצע ישירות לסוכן הנסיעות! (עלות טיסות מוערכת ב-400  יורו - מחיר סופי ייקבע ביום הכירטוס).

- כלכלה, תשר למדריכים מקומיים (בחירה חופשית), הוצאות אישיות, ביטוח נסיעות אישי הכולל כבודה וביטוח רפואי המתאים לטיול לרבות קורונה, ספורט אתגרי, חילוץ והצלה וכן כל הוצאה אחרת שלא צוינה במפורש ככלולה במחיר.

 
הרשמה
מועד אחרון לההרשמה XXX

- לנרשמים יישלח לינק לטופס הרשמה עם פירוט המסמכים הנדרשים

- מטייל ייחשב כרשום לטיול רק לאחר הסדרת הרישום ותשלום המקדמה 

אופן התשלום

התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא:

מקדמה על סך 3,500 ש"ח במועד ביצוע ההזמנה, 

את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה כשהתשלום האחרון יבוצע עד 30 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול.

התשלומים יתבצעו במט"ח או בש"ח לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק ישראל את המט"ח, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

- תשלום במזומן / המחאה / העברה בנקאית יבוצע לחשבון הבנק של חברת "דרכי הברזל"

- תשלום בביט יבוצע טלפונית. 

- תנאי החזרת הכספים במקרה של ביטול : העברה בנקאית בתשלום אחד, הצמדה למדד המחירים לצרכן.

תנאים בהם רשאי המזמין לבטל את ההזמנה

בעסקת מכר מרחוק ניתן לבחור בין החלופות שלהלן:

 "זכות ביטול" - הצרכן רשאי לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, עבור כל כרטיס טיסה, ובביטול של יתר הרכיבים כולם כאחד יגבו דמי ביטול בשווי 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לאחר חלוף המועדים הנ"ל – דמי ביטול מלאים.

בעסקה פנים אל מול פנים של שירותי תיירות רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השירות. לא ניתן לבטל שירותי תיירות המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת אלא בתנאי הביטול של הספקים, כמפורט לעיל. במקרה של ביטול כאמור יוחזרו הכספים שניתנים להשבה (טיסה מחוץ לישראל ואליה) בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2011.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הנו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הנו הנוסח הקבוע בחוק ובתקנות הנ"ל.

מדיניות ביטול:

- הטיסה ניתנת לביטול בתנאי "זכות ביטול" של חברת התעופה.

- שירותי התיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל בהתאם לתנאי הביטול של ספקי התיירות כמפורט להלן:

עד 61 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בגובה המקדמה לנוסע.

מ- 60 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 25% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 29 ימי עבודה ועד 15 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 50% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 14 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 75% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 6 ימי עבודה לפני היציאה או אי הופעה – דמי ביטול מלאים.  

 

ביטוח נסיעות

- חובה לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה ומורחבת המתאימה לטיול ספורט אתגרי זה והכוללת, בין השאר: ביטוח אישי, ביטוח מטען, ביטוח רפואי מלא הכולל כיסוי במקרה קורונה, איתור חילוץ והצלה ממקומות נדחים ומסוכנים, המשך טיפול ישיר בארץ, החמרת מצב רפואי קיים וכן כיסוי ביטול/דחייה/הפסקת נסיעה מכל סיבה.  

מומלץ מאוד לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה כדי לא להפסיד כספים במקרה של ביטול בנסיבות הכרחיות, כמפורט בפוליסת הביטוח שנרכשה.

- ביטוח הנסיעות לחו"ל נרכש ע"י הנוסע באופן עצמאי

- עותק פוליסה בתוקף יישלח במייל למארגנים. 

מידע נחוץ לשם יציאה מישראל וחזרה לישראל

תוקף דרכון (מינימום 6 חודשים מיום היציאה מישראל ודרכון המכיל לפחות 4 עמודים ריקים)

חובה על הנוסע לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/דרכון זר/תעודת מעבר/תעודת עולה.

בדיקות קורונה ומילוי הצהרות בריאות בנושא קורונה בכניסה וביציאה מישראל (במידה וקיימות) באחריות המטייל.

מידע נחוץ לשם כניסה למדינות היעד

ויזה/אשרות/תעודת מעבר: טופס PLF גורם מטפל: באחריות המטייל

תעודת מתחסן לקורונה/מחלים מקורונה בתוקף: באחריות המטייל.

תוקף דרכון: (מינימום 6 חודשים מיום היציאה מישראל ודרכון המכיל לפחות 4 עמודים ריקים)

 

מדינות יעד מסוכנות

יש לבדוק באתר האינטרנט של משרד החוץ בכתובת: אזהרות מסע

קורונה 

ההשתתפות בטיול מותנית בהצגת תעודת מתחסן/תעודת מחלים!!!

בכל הקשור לבדיקות וטפסים הנדרשים ליציאה מהארץ וחזרה להארץ יש להתעדכן בנושא באתר תעופה בזמן קורונה של משרד הבריאות.

בכל הקשור לבדיקות וטפסים הנדרשים לכניסה ויציאה מיוון יש להתעדכן בנושא  באתר ממשלת יוון 

תיאום וביצוע בדיקות קורונה והנפקת טפסים נלווים הנדרשים עקב COVID-19 הם באחריות המטייל בלבד ועל חשבונו !!!

במידה ומטייל יתגלה כחיובי לקורונה בבדיקת הקורונה ביוון לא יתאפשר המשך השתתפותו בטיול.

ציוד

רשימת ציוד נשלחת לכל משתתף בטיול, ברשימה מסומנים פריטי ציוד חובה אשר בהיעדר ולו של פרט אחד מהם , לא תתאפשר השתתפות בטיול.

אופן יצירת קשר עם נוסע מתחת לגיל 18 הנוסע לבדו

שם הנציג: לא רלוונטי

קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) אשר מצטרף לטיול חייב להיות מלווה על ידי מבוגר בן משפחה (מי שאינו קטין). המבוגר המלווה חייב להציג בכל עת שיתבקש לכך ע"י חברת התעופה ו/או ביקורת הגבולות ו/או אחר, מסמך נוטריוני המאשר כי האפוטרופוס של הקטין (ההורה או אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט) יודע ומאשר את הליווי ואת הטסת הקטין עם הנוסע המבוגר הנ"ל וכן אישור נוטריוני להשתתפות בטיול.

 

דגשים חשובים

  • הטיול בדרגת קושי גבוהה ומיועד למיטיבי לכת, וללא פחד גבהים!!! 

  • התשלום עבור הטיסות יבוצע ישירות לסוכן הנסיעות והמחיר סופי ייקבע ביום הכירטוס.

  • רשימת ציוד נשלחת לכל משתתף בטיול, ברשימה מסומנים פריטי ציוד חובה אשר בהיעדר ולו של פרט אחד מהם , לא תתאפשר השתתפות בטיול.

  • סדר ותוכן הטיול עשוי להשתנות עפ"י החלטת המדריכים המקצועיים בשטח ולפי שיקול דעתה המקצועית עקב אילוצים שונים.

  • העסקה הינה עסקה על תנאי עד אישורה הסופי ע"י הספקים וכל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים לבקשה חשבונו של המזמין לא יחויב.

  • המחיר הנו ליוצאים ושבים יחד בטיסות שנרכשו. במידה ונוסע לא יוצא ושב בטיסות אלו הוא יידרש לשלם דמי שינוי כרטיס בתוספת שינוי במחיר כרטיס הטיסה במידה ויהיה שינוי הנובע מהנ"ל.

  • "דרכי הברזל" רשאית לבטל את הטיול בכל שלב תוך השבת התמורה.

 

 

התחייבות והצהרה

 

אני הח"מ ("המזמין" ו/או "הנוסע") מתחייב לשלם ל"דרכי הברזל", תמורת הטיול, בהתאם למפורט לעיל באישור הזמנה זה על נספחיו ולפי תנאי ההזמנה וההסכם שנמסרו לי ואשר קראתי אותם בתשומת לב, אישרתי אותם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם ולא אטען כי המזמין ו/או מי מהנוסעים לא קרא ו/או לא הסכים להם. הריני לאשר כי מצבי הרפואי מאפשר לי להשתתף בטיול.

הובהר לי היטב כי הטיול מתאים לבעלי ניסיון בלבד בסוג הטיול הספציפי המיועד למיטיבי לכת בלבד המסוגלים לצעוד 10 שעות ביום בעליות וירידות תלולות ללא כל קושי ואישור רופא וחתימה על הצהרת בריאות הינם תנאי להשתתפות בטיול.

ידוע לי שהפעילויות בטיול כרוכות בסיכון הנובע מחוסר חמצן בגבהים, עבירות נמוכה, קשיי מסלול ויכולות טכנית בסיסית הכרחית לביצוע הטיול בהצלחה. אני מצהיר כי הוסבר וידוע לי היטב שהטיול מתקיים בתנאים ייחודיים ואף קשים להם אינני מורגל ואני מבין, מסכים לסיכון הרב הכרוך בהשתתפות בטיול, מבקש מרצוני החופשי להשתתף בפעילות האתגרית וכי אני בלבד אשא בכל נזק שייגרם לי.

הריני לאשר כי קבלתי את המידע המפורט לעיל וכי הנני מאשר את ביצוע התשלום דלעיל.

 

המידע מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

bottom of page